W sprawie:
ustalenia regulaminu targowiska stałego "Mój Rynek" w Baruchowie

Data uchwały:
2014-01-28

Numer uchwały:
XXXVIII.235.2014

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego