ZARZĄDZENIE NR 54.2013

WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 26 listopada 2013 r.

 

w sprawie zniesienia klauzuli dokumentów wytworzonych i przechowywanych w Urzędzie Gminy Baruchowo

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228)

 

zarządza się, co następuje:

 

 § 1. Wyraża się zgodę na zniesienie klauzuli tajności w stosunku do dokumentów wytworzonych i przechowywanych w Urzędzie:

1) Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Baruchowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i w czasie wojny;

2)   Tabeli realizacji zadań operacyjnych do Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Baruchowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Wójt

                                                                                  inż. Stanisław Sadowski