Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.28.2013.KG                                                                                                           

 Baruchowo dnia: 2013-10-29

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo odbyło się w dniu 29/10/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 200.000,00 zł brutto (na każde z zadań 100.000,00 zł.)

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Cena oferty

Termin wykonania

 

1

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Toruniu

ul. Szosa Lubicka 90

87-100 Toruń

63 387.00 zł

(część I Zamówienia)

 

do 05.11.2015r.

1

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Toruniu

ul. Szosa Lubicka 90

87-100 Toruń

123 664.00 zł

(część II Zamówienia)

 

do 04.11.2016r.

2

UNIQA Przedstawicielstwo w Warszawie

ul. Komorska 29/33

04-161 Warszawa

87 020.00 zł

(część II Zamówienia)

 

do 05.11.2015r.

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Toruniu  Oddział we Włocławku

Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

76 298.00 zł

(część II Zamówienia)

 

do 04.11.2016r.

3

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Toruniu  Oddział we Włocławku

Plac Wolności 1

87-800 Włocławek

49 768.00 zł

(część I Zamówienia)

 

do 05.11.2015r.

 

 

Zamawiający

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta