Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.23.2013.KG/9                                                                                                     

 Baruchowo dnia: 2013-07-10

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Budowa ośrodka dydaktyczno - rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu Dużym odbyło się w dniu 09/07/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 950 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

INENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Transportowca 31

88-100 Inowrocław

895 077.35 zł

Zgodnie z zapisami SIWZ

48 miesięcy

2

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

949 161.32 zł

Zgodnie z zapisami SIWZ

48 miesięcy

 

 

 

Zamawiający