Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.16.2013.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2013-04-30

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Baruchowo odbyło się w dniu 30/04/2013 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 200 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane AGAD Sp. z o.o.

ul. Chrzanowskiego 23b

87-100 Toruń

1 294 575.00 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

2

Konsorcjum

lider: AM-FOR  Arkadiusz Fortuna Firma Budowlana

ul. Plac Kolanowszczyzna 16/55

87-800 Włocławek

974 000.00 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

3

Zakład Budowlany WANAT Ryszard Wanat

ul. Borowa 2A

62-571 Stare Miasto Żychlin

1 207 497.35 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

4

Zakład Blacharski Lesław Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

1 099 619.77 zł

zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

 

Zamawiający