W sprawie:
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2013-03-27

Numer uchwały:
XXIX.174.2013

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego