Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.06.2013.KG                                                                                                           

 Baruchowo dnia: 2013-03-22

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Budowa targowiska stałego w miejscowości Baruchowo odbyło się w dniu 22/03/2013 o godz. 10:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 000 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Usługi Ogólnobudolane DELMAR  Marzena Starzyńska

Okrzei 59

87-800 Włocławek

1 404 158.41 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

2

Zakład Budowlany Jan Góreczny

ul. Płocka 99/101

87-800 Włocławek

1 398 216.35 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych "BUDROX" Sp z o. o.

Płocka 44A

09-500 Gostynin

1 418 003.95 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe LUX-DOM Sp. z o.o.

ul. Papieżka 11

87-800 Włocławek

1 688 795.04 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

5

Handel i Usługi Budowlane ""ER-BRUK" Avetisyan Karen

ul. Starowiejska 87

87-603 Wielgie

1 406 983.55 zł

zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

 

 

Zastępca Wójta

Krzysztof Grudziński