Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez gminę w roku 2013:

 

Poniżej podany jest katalog aktów prawa miejscowego z roku 2013. Aby uzyskać dostęp do wybranych aktów prawa miejscowego należy kliknąć odpowiedni akt. Ponadto informujemy, że wszelkie dane dotyczące aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Gminę Baruchowo znajdują się w Bazie Aktów Własnych Zintegrowanego Portalu Prawa Miejscowego www.prawomiejscowe.pl