W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.


Data uchwały:
2004-01-30

Numer uchwały:
XIV/90/2004

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 79, poz. 1337 z dnia 13 lipca 2004r.