W sprawie:
zmiany Uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

Data uchwały:
2003-12-29

Numer uchwały:
XIII/87/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwala wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjety.