W sprawie:
uchwalenia Gminnego Programu Profillaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Baruchowo na rok 2012

Data uchwały:
2011-12-28

Numer uchwały:
XVI.80.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2012 r.