W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2004 na terenie Gminy Baruchowo.

Data uchwały:
2003-12-04

Numer uchwały:
XII/77/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 166, poz. 2373 z dnia 16 grudnia 2003r.