W sprawie:
ustalenia podatku od posiadania psów na 2004 rok

Data uchwały:
2003-12-04

Numer uchwały:
XII/75/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 166, poz. 2371 z dnia 16 grudnia 2003r.