W sprawie:
przyjęcia informacji Przewodniczącego Rady Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Gminy Baruchowo.

Data uchwa3y:
2003-12-04

Numer uchwa3y:
XII/70/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia.