REJESTR  WYDANYCH  DECYZJI

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W 2010 ROKU

 

Lp.

Data

złożenia

wniosku

Wnioskodawca

Rodzaj inwestycji

i załączniki

Określenie

terenu

inwestycji

Data

wydania

decyzji

Nr decyzji

(znak sprawy)

Rozstrzygnięcie

Uwagi

 

 

1.

 

 

12.01.2010r.

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

Przebudowa drogi

gminnej Baruchowo – Więsławice o długości 464mb.

Załączniki:

1.Karta informacyjna   przedsięwzięcia.

2.Wypis z rejestru gruntów.

 3.Mapa glebowa.

 

Baruchowo

dz. nr

221

 

 

08.03.2010r.

 

 

IBR.KK.7625-02/10

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

Raport nie jest wymagany

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

16.02.2010r.

 

Konrad Gawłowski

Kurowo Kolonia 7

87-821 Baruchowo

 

Wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku – metodą odkrywkową, w obszarze złoża „Kurowo Kolonia”

Załączniki:

1.Karta informacyjna przedsięwzięcia.

2.Wypis z rejestru gruntów.

3.Mapa przedstawiająca obszar Natura 2000.

4.Mapa ewidencji gruntów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.Karta informacyjna przedsięwzięcia.

2.Mapa ewidencji gruntów obręb: Kłótno, Boża Wola.

 

 

 

 

 

 

Kurowo Babia Góra

dz. nr 10

 

 

 

 

 

11.08.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2011r.

 

 

 

 

 

IBR.KK.7625-1/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBR.7625-01/10/11

 

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

 

 

13.10.2010r.

Decyzja SKO-1095/10 Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

 

 

Raport

 

 

 

 

 

 

 

Odwołanie Pana Mariusza Kanigowskiego od decyzji IBR.KK.7625-1/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport

 

 

 

3.

 

 

25.02.2010r.

 

F.H. Studio STRASS

Małgorzata Sobczak

Ul. Żurawia 43

87-800 Włocławek

 

 

Budowa budynku usługowo – produkcyjnego – produkcja sztucznej biżuterii.

 

Baruchowo

dz. nr 241

 

 

 

01.03.2010r.

 

 

.

 

Zaświadczenie

IBR.KK.7625-03/10

 

.Umorzenie postępowania

 

Inwestycja nie kwalifikuję się do przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko

 

 

 

4.

 

 

 

02.03.2010r.

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

 

Przebudowa drogi

gminnej Kurowo - Zawada o długości 1,72950 km.

Załączniki:

1.Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

2.Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3.Wypis z rejestru gruntów.

 

 

Nowa Zawada

dz. nr 1,

 

Kurowo Parcele

dz. nr 2/2

 

 

30.03.2010r.

 

 

IBR.KK.7626-03/10

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

.

 

 

Raport nie jest wymagany

 

 

 

5.

 

 

 

31.03.2010r.

 

Parafia Rzymsko – Katolicka Świętej Trójcy

Kłótno 65

87-821 Baruchowo

Ks. Ryszard Pospieszyński

 

Wymiana niezbędnych elementów więźby dachowej oraz pokrycia dachu z blachy na dachówkę w Kościele Parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Kłótnie.

 

 

 

 

Kłótno

dz. nr 585

 

 

31.03.2010r.

 

 

 

IBR.KK.7625-05/10

 

Umorzenie postępowania.

 

Inwestycja nie kwalifikuję się do przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

07.05.2010r.

 

 

 

Bogdan Biegniewski

Ul. Sikorskiego 13

87-850 Choceń

„Nowa inwestycja gwarancją rozbudowy przedsiębiorstwa oraz wprowadzania na rynek ulepszonych usług ”- b udowa sklepu „Super-Market” o powierzchni użytkowej 507,20 m2.

Załączniki:

1.Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

2.Karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

Okna

dz. nr 14/8

 

 

 

 

21.05.2010r.

 

 

 

IBR.KK.7626-4/10

 

 

Umorzenie postępowania

 

 

Inwestycja nie kwalifikuję się do przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

12.05.2010r.

 

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

 

Przebudowa drogi

gminnej Baruchowo - Kretki od km 0+000 do km 1+157

Załączniki:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

2.Wypis z rejestru gruntów.

3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

 

 

Baruchowo dz. nr 243

 

Boża Wola

dz. nr 91 i 60/2

 

 

 

08.07.2010r.

 

 

 

IBR.KK.7625-06/10

 

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

.

 

 

 

Raport nie jest wymagany

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

17.05.2010r.

 

 

Waldemar Białkowski

Baruchowo 98

87-821 Baruchowo

Rozbudowa stajni dworskiej dla potrzeb „Domu imprez Okolicznościowych”

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

2. Wypis z rejestru gruntów.

3.Informacja o planowanym przedsięwzięciu.

 

 

 

Baruchowo dz. nr 236/42

 

 

 

18.06.2010r.

 

 

 

IBR.KK.7625-7/10

 

 

Decyzja o umorzeniu postępowania

 

Inwestycja nie kwalifikuję się do przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

02.08.2010r.

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

 

Przebudowa drogi

gminnej Goreń  -Skrzynki od km k 0+000 do km 1+230,32.

Załączniki:

1. Wypis z rejestru gruntów.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3.Projekt budowlany na przebudowę drogi.

4.Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia budowlanego.

 

 

 

 

 

 

Goreń Duży

dz. nr

236, 242,261 i 307

 

 

 

 

 

 

10.08.2010r.

 

 

 

 

 

 

IBR.KK.7625-9/10

 

 

 

 

 

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

 

 

Raport nie jest wymagany

 

 

10.

 

 

02.08.2010r.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko –Pomorskiego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 

 

Budowa infrastruktury dla regionalnego ośrodka społeczeństwa informacyjnego.

 

Kłótno

dz. nr

257/1

 

03.08.2010r.

 

IBR.7625-10/10

 

Odesłanie dokumentów

w związku        z wycofaniem wniosku

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

03.08.2010r.

 

 

 

Urząd Gminy Baruchowo

 

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych.

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3. Wypis z rejestru gruntów.

 

 

 

 

Kurowo Babia Góra

dz. nr 40/1

 

 

 

25.08.2010r.

 

 

 

IBR.KK.7625-8/10

 

 

Decyzja o umorzeniu postępowania

 

Inwestycja nie kwalifikuję się do przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

01.09.2010r.

 

 

 

Piotr Madaliński

Zawada Piaski

87-821 Baruchowo

 

 

Przekształcenie części gospodarczej budynku mieszkalno – gospodarczego na warsztat samochodowy.

Załączniki:

1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

2. Wypis z rejestru gruntów.

 

 

 

Zawada Piaski

dz. nr

183

 

 

 

 

15.12.2010r.

 

 

 

 

IBR.7625-10/10

 

 

Decyzja o umorzeniu postępowania

 

 

Inwestycja nie kwalifikuję się do przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

09.11.2010r.

 

 

 

PIACH – POL S.C.

Janusz Jabłoński

Zakrzewo Parcele 1

87-821 Baruchowo

 

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego

PATRÓWEK I.

Załączniki:

1. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

2. Wypis z rejestru gruntów.

3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa.

 

 

 

 

Patrówek

dz. nr 90 i 91

 

 

 

27.05.2011r.

 

 

 

IBR.7624-11/10/11

 

 

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

 

 

 

Raport