1. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Tematyka kontroli: Kontrola projektu RPO „Przebudowa drogi Kłótno-Kurowo”

Czas trwania czynności kontrolnych: 02.03.-04.03.2010r.

Informacje o szczegółach wyżej wymienionej kontroli dostępne są w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 4. 

 

 

 

2. Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział  Toruń

Tematyka kontroli: Prawidłowość naliczania i odprowadzania składek do ZUS za okres od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2009r.

Czas trwania czynności kontrolnych: 08.11.-16.11.2010r.

Informacje o szczegółach wyżej wymienionej kontroli dostępne są w Urzędzie Gminy w Baruchowie, pok. nr 4.