W sprawie:
wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności administracyjne na 2003 rok


Data uchwały:
2003-06-30

Numer uchwały:
VIII/51/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujwsko - Pomorskiego Nr 111, poz. 1540 z dnia 3 października 2003r. oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.