W sprawie:
zmiany uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 roku.

Data uchwa3y:
2003-06-30

Numer uchwa3y:
VIII/50/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
2004-07-08