W sprawie:
określenia wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie oraz ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników tej jednostki.

Data uchwa3y:
2004-06-30

Numer uchwa3y:
VIII/49/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od 1 czerwca 2003r.