Urząd Gminy Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Pismo: IBR.271.11.2011.KG                                                                                                         

 Baruchowo dnia: 2011-06-17

 

 

 

                        Wg rozdzielnika

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek Gminy Baruchowo przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy odbyło się w dniu 17/06/2011 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 246 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

"TRANS-KOL PALIWA" Sp. z o.o. Oddział Morfeusz  Baza paliw

ul. Dworcowa 39

88-230 Piotrków Kujawski

274 550.00 zł

 

 

 

2

PPHZ ZIARN-POL Sp. zo.o.

Górki 22B

82-500 Kwidzyn

288 558.00 zł

 

 

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARES" Sp. z o.o.

ul. Zielna 47

87-800 Włocławek

281 239.50 zł

 

 

 

4

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROMOT

ul. Konińska 45

62-560 Skulsk

249 874.50 zł

 

 

 

5

PETROMAN II Sp. z o.o.

Lubraniec Parcele 54

87-890 Lubraniec

279 650.00 zł

 

 

 

 

Zamawiający