W sprawie:
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie

Data uchwały:
2003-06-30

Numer uchwały:
VIII/48/2003

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 111, poz. 1539 z dnia 3 października 2003r.