W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Baruchowo na 2011 r.

Data uchwały:
2011-05-30

Numer uchwały:
IX.42.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
2011.05.30