W sprawie:
zasad przyznawania uczniom pomocy rzeczowej w postaci gorących posiłków


Data uchwa3y:
2003-02-28

Numer uchwa3y:
V/35/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem 1 marca 2003 roku.