OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Zakup prefabrykatów betonowych wraz z sukcesywnym transportem i rozładunkiem

Zakład Budowlany Waldemar Boś Sp. z o.o.

ul. Zielna 43A, 87-800 Włocławek

Cena oferty - 32 043.96 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę która, zgodnie z zapisami SIWZ uzyskała największa liczbę punktów, spośród wszystkich złożonych i ważnych ofert.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

 

Razem

1

Zakład Budowlany Waldemar Boś Sp. z o.o.

ul. Zielna 43A

87-800 Włocławek

(6)

  100,00

 

 

 

 

  100,00

1

BUDIZOL S.A.

ul. Komunalna 8

87-800 Włocławek

(4)

  97,46

 

 

 

 

  97,46

1

"ELL-BET" Sp. j.  E. Leczkowska L. Czyżewski

ul. Toruńska 35A

87-162 Lubicz (Młyniec Pierwszy)

(7)

  89,80

 

 

 

 

  89,80

1

"Firma Rodzinna DRO-BET MUSOLF" Sp. z o.o.

ul. Kościerska 23

89-600 Chojnice

(2)

  83,46

 

 

 

 

  83,46

 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

9

BUD MAT Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25

09-407 Płock

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

5

KAMAL Sp. z o.o.

Bielawki 5

87-500 Rypin

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

8

FRANCE-GOST Sp. z o.o.

ul. Kutnowska 102

09-500 Gostynin

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

4

3

Ceg-Tor  K. Szubierajski i S-ka Sp. J.

ul. Olsztyńska 117

87-100 Toruń

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

5

1

MAXMED Zakład Usługowo - Handlowy Marcin Murzyn

ul. Pomorska 49

84-252 Orle

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

BUD MAT Bogdan Więcek

ul. Otolińska 25  

09-407 Płock

Art. 24 ust. 2 pkt 2

w wyznaczonym pismem Nr IBR/341/02/2011/KG/15 z dnia 16 lutego 2011r. terminie, nie wyrazili Państwo zgody na przedłużenie terminu związania ofertą dla przedmiotowego postępowania.

 

 

Baruchowo dnia: 2011-03-23