W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baruchowo w 2011 roku.

Data uchwały:
2011-02-24

Numer uchwały:
VI.27.2011

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 24 lutego 2011 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.