W sprawie:
zaliczenia dróg: Światkowice, Dębowo, Zawada Nowa - Zakrzewo i Kurowo Parcele - Zawada Nowa do kategorii dróg gminnych.

Data uchwały:
2002-12-30

Numer uchwały:
IV/24/2002

Podjęta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 21, poz. 435 z dnia 18 marca 2003r.