W sprawie:
określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz
wysokości stawek opłaty miejscowej w 2003 roku.


Data uchwały:
2002-12-10

Numer uchwały:
III/17/2002

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 151, poz. 3209 z dnia 17 grudnia 2002r.