W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
wymiaru podatku rolnego na 2003 rok.


Data uchwały:
2002-12-10

Numer uchwały:
III/15/2002

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 151, poz. 3207 z dnia 17 grudnia 2002r.