Zarządzenie Nr 32/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 września 2010 r.

w  sprawie wprowadzenia  regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70 , poz. 335 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy Baruchowo, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2. Uchyla się Zarządzenie Nr 5/2002 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od zapoznania się z jego treścią przez pracowników Urzędu Gminy Baruchowo, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baruchowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski