OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Baruchowo - przesyłki do 50g.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Baruchowo - przesyłki do 50g.

Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Centrala

Regionalne Przedstawicielstwo Handlowe

85-950 Bydgoszcz

ul. Jagiellońska 6

Cena oferty - 53 118.90 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

 

Razem

1

Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Centrala Regionalne Przedstawicielstwo Handlowe

ul. Jagiellońska 6

85-950 Bydgoszcz

(1)

  53 118,90

 

  53 118,90

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2010-09-20