Zarządzenie Nr 21/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia  25 czerwca 2010 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

     Na podstawie   art. 5 i 20a ustawy z dnia 27 września  1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U z 2010 r. Nr 72, poz. 467) oraz  § 11 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia    28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 847)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 17/10 Wójta Gminy Baruchowo z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następujące zmiany:

1) odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Baruchowie Pana Włodzimierza Majewskiego – Kłótno,

2) powołuje się w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Baruchowie Panią  Małgorzatę Szczepańską – Kurowo Parcele.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2010 r.

 

                                                                                                  Wójt

                                                                                     inż. Stanisław Sadowski