OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Baruchowo na kwotę 1.200.000,00 PLN.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Baruchowo na kwotę 1.200.000,00 PLN.

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 

Oddział w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Chełmińska 28

Cena oferty - 325 015.77 zł

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

 

Razem

1

Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie  Oddział w Toruniu

ul. Chełmińska 28

87-100 Toruń

(2)

  100,00

 

 

 

  100,00

1

Bank Spółdzielczy

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

87-820 Kowal

(3)

  98,50

 

 

 

  98,50

1

Bank Ochrony Środowiska S.A.  Centrala   Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy

ul. Kościuszki 15

87-800 Włocławek

(1)

  88,67

 

 

 

  88,67

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2010-05-31