Zarządzenie Nr 16/10

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 1 czerwca 2010 roku

 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie Gminy Baruchowo.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. ( Dz. U. z 2009 r., Nr 126, póz. 1040) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję z dniem 1 czerwca 2010 r. Gminne Biuro Spisowe w

składzie:

1. Teresa Pawlak - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

2. Krzysztof Grudziński - Lider, członek GBS

3. Małgorzata Piotrowska - Członek GBS

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Gminnemu Komisarzowi

Spisowemu.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt

inż. Stanisław Sadowski