OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Urząd Gminy Baruchowo,

Baruchowo 54 ,

87-821 Baruchowo, woj. kujawsko-pomorskie,

tel. (054)284 56 11, fax (054)284 58 48,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Przebudowa drogi gminnej Kurowo - Zawada od km 0+000 do km 1+729,50.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania: Przebudowa drogi gminnej Kurowo - Zawada od km 0+000 do km 1+729,50

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

87-800 Włocławek

AL. Kazimierza Wielkiego 1B

Cena oferty - 974 163.62

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

 

 

Razem

1

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

AL. Kazimierza Wielkiego 1B

87-800 Włocławek

(2)

  100,00

 

 

  100,00

1

RuBeCo Sp. z o.o.

ul. 18 stycznia 26

87-300 Brodnica

(1)

  94,83

 

 

  94,83

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

 

 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

 

 

 

 

Baruchowo dnia: 2010-03-29