Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), podaje się dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2008 rok:

Informacja z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2008 rok

1. Plan dochodów: 10.606.604,00 zł, wykonanie dochodów: 10.873.220,60 zł, tj. 102,51%

2. Plan wydatków: 11.941.525,00 zł, wykonanie wydatków: 11.029.055,19 zł., tj. 92,36%,

3. Planowany deficyt budżetowy: - 1.334.921,00 zł., wykonanie deficytu budżetowego: - 155.834,59 zł.