W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2009-11-12

Numer uchwały:
XXXI/204/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego