W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010 na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2009-11-12

Numer uchwały:
XXXI/203/09

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty