W sprawie:
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baruchowo w 2009 roku

Data uchwały:
2008-12-27

Numer uchwały:
XXI/155/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty