W sprawie:
poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

Data uchwały:
2008-11-14

Numer uchwały:
XX/147/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty