W sprawie:
określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Baruchowo

Data uchwały:
2008-03-14

Numer uchwały:
XV/115/08

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego