W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy Baruchowo upoważnienia do działania

Data uchwały:
2007-12-06

Numer uchwały:
XII/95/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia