W sprawie:
udziału Gminy Baruchowo w I edycji Wielkiego Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. "Nasza Gmina w Europie"

Data uchwa3y:
2003-04-22

Numer uchwa3y:
VII/43/03

Podjeta przez:
Redę Gminy Baruchowo

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia.