W sprawie:
upoważnienia Wójta Gminy Baruchowo do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Baruchowo.

Data uchwa3y:
2003-04-22

Numer uchwa3y:
VII/42/2003

Podjeta przez:
Radę Gminy w Baruchowie

Uchwa3a wchodzi w ?ycie:
z dniem podjęcia.