W sprawie:
wyrażenia zgody na zamianę działek gruntu

Data uchwały:
2007-07-25

Numer uchwały:
IX/66/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 25 lipca 2007 roku