W sprawie:
ustalenia kalendarium opracowania budżetu Gminy Baruchowo na rok budżetowy 2008

Data uchwały:
2007-07-25

Numer uchwały:
IX/64/07

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty