W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/24/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.