W sprawie:
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysłuę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastepstw...

Data uchwały:
2006-12-28

Numer uchwały:
III/20/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 roku.