W sprawie:
przyjęcia rozliczenia przyznanej przez Gminę Baruchowo dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Baruchowie

Data uchwały:
2006-12-04

Numer uchwały:
II/17/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia