W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Data uchwały:
2006-11-27

Numer uchwały:
I/9/06

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty