W sprawie:
przyjęcia informacji Wójta Gminy Baruchowo o analizie oświadczeń majątkowych

Data uchwały:
2006-10-25

Numer uchwały:
XL/228/06

Podjęta przez:
Radę gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia